पार्टीको प्रमाणपत्र प्रदान, सामाजिक संजालमा भयो भाइरल :: Nepal Post Dainik पार्टीको प्रमाणपत्र प्रदान, सामाजिक संजालमा भयो भाइरल | Nepal Post Dainik