पदमुक्त बादलको आजै पुन:नियुक्ति, साँझ सपथ :: Nepal Post Dainik पदमुक्त बादलको आजै पुन:नियुक्ति, साँझ सपथ | Nepal Post Dainik