तान्जानिया : जहाँ सरकारले नै कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनभन्दा जडीबुटी प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ :: Nepal Post Dainik तान्जानिया : जहाँ सरकारले नै कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनभन्दा जडीबुटी प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ | Nepal Post Dainik