देशमा राजनीतिक उतार चठावसँगै आम जनताको जीवन अस्तव्यस्त :: Nepal Post Dainik देशमा राजनीतिक उतार चठावसँगै आम जनताको जीवन अस्तव्यस्त | Nepal Post Dainik