NRNA कतारले श्रमिकहरुको न्युनतम् ज्याला र कम्पनी परिवर्तन गर्नेबारे जुम मिटिङ गर्दै। :: Nepal Post Dainik NRNA कतारले श्रमिकहरुको न्युनतम् ज्याला र कम्पनी परिवर्तन गर्नेबारे जुम मिटिङ गर्दै। | Nepal Post Dainik