गाउँमै बैंक संचालन भए पछि किसानलाई पैसा बचत गर्न सहज, राज्यमंत्रि मण्डल :: Nepal Post Dainik गाउँमै बैंक संचालन भए पछि किसानलाई पैसा बचत गर्न सहज, राज्यमंत्रि मण्डल | Nepal Post Dainik