पुजारीको हत्या भएको ठाउँमा हनुमान मन्दिर र शालिक निर्माण गर्ने राज्य मन्त्री:यादवको प्रतिबद्धता :: Nepal Post Dainik पुजारीको हत्या भएको ठाउँमा हनुमान मन्दिर र शालिक निर्माण गर्ने राज्य मन्त्री:यादवको प्रतिबद्धता | Nepal Post Dainik