रौतहट गोली काण्ड, पुजारीको हत्या गर्ने लाई हिन्दू परिषद नेपाल द्वारा कड़ा करवाहिको मांग :: Nepal Post Dainik रौतहट गोली काण्ड, पुजारीको हत्या गर्ने लाई हिन्दू परिषद नेपाल द्वारा कड़ा करवाहिको मांग | Nepal Post Dainik