भारतको उत्तराखण्डमा रहेको रूर्की इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी(RIT) कलेजमा भाडाको गुण्डा द्वारा विद्यार्थीलाई कुटपीट :: Nepal Post Dainik भारतको उत्तराखण्डमा रहेको रूर्की इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी(RIT) कलेजमा भाडाको गुण्डा द्वारा विद्यार्थीलाई कुटपीट | Nepal Post Dainik