उच्च अदालत जनकपुरले दिएकाे अन्तरिम अादेशकाे उलन्धन गरि अषाडे विकासलाई पालिकाले निरन्त्रता दिदै :: Nepal Post Dainik उच्च अदालत जनकपुरले दिएकाे अन्तरिम अादेशकाे उलन्धन गरि अषाडे विकासलाई पालिकाले निरन्त्रता दिदै | Nepal Post Dainik