सैनामैना पर्रोहा परमेश्वर मा.वि. सैनामैनाकै उत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा सम्मानित :: Nepal Post Dainik सैनामैना पर्रोहा परमेश्वर मा.वि. सैनामैनाकै उत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा सम्मानित | Nepal Post Dainik