सुनवल नगरपालिकाद्वारा ७६ करोड ३३ लाख ३७ हजार ५सय ९ रुपैयाको बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत :: Nepal Post Dainik सुनवल नगरपालिकाद्वारा ७६ करोड ३३ लाख ३७ हजार ५सय ९ रुपैयाको बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत | Nepal Post Dainik