राजा महेन्द्रलाई लेखेको पत्र  निकाल्न नेता गौतमको माग  :: Nepal Post Dainik राजा महेन्द्रलाई लेखेको पत्र  निकाल्न नेता गौतमको माग  | Nepal Post Dainik