प्राथमिक उपचार केन्द्र गाैशालामा डा. काे नाममा कंलक :: Nepal Post Dainik प्राथमिक उपचार केन्द्र गाैशालामा डा. काे नाममा कंलक | Nepal Post Dainik