विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजले उदयपुर ठेगाना भएकै कारण अप्रेशन थिएटरबाटै निकाल्याे गर्भवती :: Nepal Post Dainik विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजले उदयपुर ठेगाना भएकै कारण अप्रेशन थिएटरबाटै निकाल्याे गर्भवती | Nepal Post Dainik