प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सल्लाहकार सबैलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्छः नवराज सिलवाल  :: Nepal Post Dainik प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सल्लाहकार सबैलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्छः नवराज सिलवाल  | Nepal Post Dainik