पुर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्रि सुरेन्द्र यादव सम्सी गाउँपालिकामा क्वारेनटाईन ब्यबस्थापन गर्न नसकेमा- स्थानिय द्वारा चिन्ता व्यक्त :: Nepal Post Dainik पुर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्रि सुरेन्द्र यादव सम्सी गाउँपालिकामा क्वारेनटाईन ब्यबस्थापन गर्न नसकेमा- स्थानिय द्वारा चिन्ता व्यक्त | Nepal Post Dainik