एम्सको अवसर छाडेका डा. गिरी वीपीका उपकुलपति नियुक्त, प्रतिष्ठानको गरिमा अझ बढाउने प्रतिक्रिया :: Nepal Post Dainik एम्सको अवसर छाडेका डा. गिरी वीपीका उपकुलपति नियुक्त, प्रतिष्ठानको गरिमा अझ बढाउने प्रतिक्रिया | Nepal Post Dainik