धुलिखेल अस्पतालमा कोरोना भाइरस परिक्षण शुरु,पहिलो दिन ११ जनाको कोरोना परीक्षण :: Nepal Post Dainik धुलिखेल अस्पतालमा कोरोना भाइरस परिक्षण शुरु,पहिलो दिन ११ जनाको कोरोना परीक्षण | Nepal Post Dainik