दुई भन्दा बढि व्यक्ति एक ठाउँमा खाडा भएर समान खरिद गरेमा कानुन अनुसारकाे कर्वाई हुने – गाैशाला ईलाका प्रहरीकाे चेतावनि :: Nepal Post Dainik दुई भन्दा बढि व्यक्ति एक ठाउँमा खाडा भएर समान खरिद गरेमा कानुन अनुसारकाे कर्वाई हुने – गाैशाला ईलाका प्रहरीकाे चेतावनि | Nepal Post Dainik