सर्वतः गर्मीको सर्वोत्तम उपाय चर्को घाम, तातो हावा, हपहपी गर्मी । पसिनाले निथ्रुक्क :: Nepal Post Dainik सर्वतः गर्मीको सर्वोत्तम उपाय चर्को घाम, तातो हावा, हपहपी गर्मी । पसिनाले निथ्रुक्क | Nepal Post Dainik