बिरामीको उपचार नगर्ने अस्पतालको लाइसेन्स खारेज गरिने :: Nepal Post Dainik बिरामीको उपचार नगर्ने अस्पतालको लाइसेन्स खारेज गरिने | Nepal Post Dainik