सिरहामा खुलेको निजि अस्पतालका चिकित्सकहरुमा धर्म नरहेको , केन्द्रिय सदस्य यादव :: Nepal Post Dainik सिरहामा खुलेको निजि अस्पतालका चिकित्सकहरुमा धर्म नरहेको , केन्द्रिय सदस्य यादव | Nepal Post Dainik