अवैध सेनिटाइटर बिक्री गर्ने मेडिकललाई २० हजार जरिवा :: Nepal Post Dainik अवैध सेनिटाइटर बिक्री गर्ने मेडिकललाई २० हजार जरिवा | Nepal Post Dainik