राजीनामा चाहियो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराऔं : परमेश्वर साह :: Nepal Post Dainik राजीनामा चाहियो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराऔं : परमेश्वर साह | Nepal Post Dainik