पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको छिमेकी भन्छन् बम पढ्किदा भूकम्पले जसरी हल्लायो :: Nepal Post Dainik पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको छिमेकी भन्छन् बम पढ्किदा भूकम्पले जसरी हल्लायो | Nepal Post Dainik