बोर्डिङ्ग स्कूलको छात्राबासमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा २५ लाखको क्षति :: Nepal Post Dainik बोर्डिङ्ग स्कूलको छात्राबासमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा २५ लाखको क्षति | Nepal Post Dainik