भाडा घटाउने र स्थानीयले रोजगारी पाउने सहमति भएपछि सप्तकोशीमा जेटबोट पुन : संचालन :: Nepal Post Dainik भाडा घटाउने र स्थानीयले रोजगारी पाउने सहमति भएपछि सप्तकोशीमा जेटबोट पुन : संचालन | Nepal Post Dainik