काठमाडौँको बानेश्वरमा भव्य विवाह पार्टी : १२ बजे आउने भनिएको दुलाहा र जन्ती नै नआएपछि … :: Nepal Post Dainik काठमाडौँको बानेश्वरमा भव्य विवाह पार्टी : १२ बजे आउने भनिएको दुलाहा र जन्ती नै नआएपछि … | Nepal Post Dainik