आमा हेर्दा भावूक भएका पुजा र पलले भने ‘आमा’ जस्तो फिल्म खेल्ने चाहना हरेक कलाकारमा हुन्छ :: Nepal Post Dainik आमा हेर्दा भावूक भएका पुजा र पलले भने ‘आमा’ जस्तो फिल्म खेल्ने चाहना हरेक कलाकारमा हुन्छ | Nepal Post Dainik