प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : शरीरभित्रै तार र ब्याट्री जडान गरेर भए पनि जनताका सपना पूरा गरेरै छाड्नेछु :: Nepal Post Dainik प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : शरीरभित्रै तार र ब्याट्री जडान गरेर भए पनि जनताका सपना पूरा गरेरै छाड्नेछु | Nepal Post Dainik