मन्त्री चढ्ने दुई वटा गाडीको नम्बर प्लेट एउटै : सामाजिक सञ्जनालमा तस्वीर भाइरल :: Nepal Post Dainik मन्त्री चढ्ने दुई वटा गाडीको नम्बर प्लेट एउटै : सामाजिक सञ्जनालमा तस्वीर भाइरल | Nepal Post Dainik