‘भिक्षा माग्न आउने भिखारी समेतले सिक्का पैसा लिदैनन्’ :: Nepal Post Dainik ‘भिक्षा माग्न आउने भिखारी समेतले सिक्का पैसा लिदैनन्’ | Nepal Post Dainik