जोतपुर गम्हरियामा श्री लक्ष्मी नारायण सिताराम विष्णु महायज्ञ शुरु :: Nepal Post Dainik जोतपुर गम्हरियामा श्री लक्ष्मी नारायण सिताराम विष्णु महायज्ञ शुरु | Nepal Post Dainik