दाँतले नङ टोक्दा एक दिन हातको औंला गुमाउनुपर्छ :: Nepal Post Dainik दाँतले नङ टोक्दा एक दिन हातको औंला गुमाउनुपर्छ | Nepal Post Dainik