प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डा. नभएकाले सेवा ग्राहि सेवा लिन वाट बन्चित ——————————– :: Nepal Post Dainik प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डा. नभएकाले सेवा ग्राहि सेवा लिन वाट बन्चित ——————————– | Nepal Post Dainik