पर्यटनलाई उधोगको रुपमा विकास गर्नु पर्छ, राज्यमंत्रि मण्डल :: Nepal Post Dainik पर्यटनलाई उधोगको रुपमा विकास गर्नु पर्छ, राज्यमंत्रि मण्डल | Nepal Post Dainik