लक्ष्मीपुर पतारी गापाको वार्षिक नीति तथा सार्वजानिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुप्ता :: Nepal Post Dainik लक्ष्मीपुर पतारी गापाको वार्षिक नीति तथा सार्वजानिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुप्ता | Nepal Post Dainik