नब्बे प्रतिशत काम आफनै कार्यकालमा पुरा गर्छु , मेयर साह :: Nepal Post Dainik नब्बे प्रतिशत काम आफनै कार्यकालमा पुरा गर्छु , मेयर साह | Nepal Post Dainik