सिरियाली कुर्दिसलाई टर्कीको सीमा क्षेत्रबाट पर राख्ने सहमित :: Nepal Post Dainik सिरियाली कुर्दिसलाई टर्कीको सीमा क्षेत्रबाट पर राख्ने सहमित | Nepal Post Dainik